100% verkocht

Al onze appartementen zijn verkocht. Klik voor meer info.

Scroll down

Bescherming

Bescherming en kwaliteitsgarantie. Dat is in een notendop de woningbouwwet.

De Wet Breyne werd ingeroepen om vaak voorkomende misbruiken in de bouwwereld een halt toe te roepen.

 

Hoe beschermt de Wet Breyne?

De woningbouwwet beschermt je op verschillende vlakken: financieel, timing en kwaliteit.

 

Financieel

  • De totale kostprijs van het project moet contractueel vermeld worden.
  • De bouwpromotor mag slechts een voorschot van 5% op de totale kostprijs van de woning vragen.
  • De betalingen mogen nooit de prijs van de uitgevoerde werken overschrijden.
  • De promotor mag geen betaling eisen voor de ondertekening van de overeenkomst.
  • Bij toepassing van een prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren.
  • Financieel waarborgsysteem: promotoren of projectontwikkelaars moeten een voltooiingswaarborg van 100% bieden. In dat geval zal een bank of financiële instelling garanderen dat de woning afgewerkt wordt als het misloopt met de verkoper of aannemer.

 

Kwaliteit

  • De oplevering gebeurt in twee stappen: een voorlopige oplevering voor de ingebruikname van de woning en een definitieve oplevering een jaar later. In die tussentijd moet de aannemer eventuele gebreken herstellen.
  • De plannen en het lastenboek moeten als bijlage bij het contract gevoegd worden.

 

Timing

  • De startdatum, de uitvoeringstermijn en de boeteclausule bij vertraging moeten in het contract zijn opgenomen.

Meer info?

×

AL ONZE APPARTEMENTEN ZIJN VERKOCHT!

Vul uw gegevens in om op de hoogte te blijven van onze toekomstige projecten.